ច្បាស់មែនទែនហើយ! ពេលនេះ Love Riya ដាច់ចិត្តទម្លាយប្រាក់ចំនូលប្រចាំថ្ងៃ គឺបានរហូតដល់ទៅ…(មានវីដេអូ)

~

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបខ្លះៗពីអ្នកលក់ឡេសាច់សខ្ចីដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងគឺអ្នកនាង Love Riya ហើយក្រោយពីបែបកបាក់ស្នេហ៌ជាមួយអតីត ស្វាមីអ្នកនាងកាន់ តែឡើងកូដខ្លំាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងការថត ក៌ដូចជាសំដែងនិងតែងតែឡើងប៉ុស្តិ៌ទូរទស្សន៌ញឹមញាប់ទៀតផង សមស្របនិង ប្រជាប្រិយភាពកាន់តែឡើង បើក្លេកទៅ មើលមុខជំនួញវិញអ្នកនាងកាន់តែរកបាន ដូរឡានដូចដូម៉ូតអាវចឹង ចំនែកគ្រឿងពេជ្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពាក់ជ្រែកខ្លួនមិនតិចទេ

~

រីឯតំលៃវិញមិនបាច់និយាយទេគឺថ្លៃកប់ពពកម្មង។ ជាក់ស្តែងនេះបើយោងតាមប្រភពវិដេអូអ្នកនាង ក៌បានទម្លាយប្រាក់ចំនូលខ្លួនរកបានប្រាប់មហាជនផងដែរក្នុងLive នេះអ្នកនាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បញ្ចាក់ផងដែរថាអ្នកនាងអាចរកបាន ៥ពាន់ដុល្លា ក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកនាងនៅតែភ័យព្រួយ ព្រោះមានបុគ្គលិកច្រើនត្រូវចំណាយ ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់ជាងនេះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

~

~

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *